BydłoW gospodarstwie prowadzona jest hodowla bydła mięsnego rasy Aberdeen Angus. Jest to bydło bezrożne o wielu zaletach:

  • rasa odporna na trudne warunki klimatyczne (nie wymaga pomieszczeń inwentarskich)

  • brak problemów przy wycieleniach (niska masa cieląt ok 30 kg)

  • może wykorzystywać pasze o gorszej jakości

  • szybka dojrzałość płciowa (ok 15 miesięcy)

Stosowany u nas ekstensywny chów pastwiskowy sprawia, że bydło nie choruje i ma mniejszy procent otłuszczenia. W 2014 roku do sprzedaży będzie przeznaczonych 10-20 odsadków w okresie letnio-jesiennym.